Department of Computer Science

Other Staff

 • Elissavet Aggelidi (CSLab)
 • Eleni Iskou (ImageLab)
 • Christos Kareliopoulos
 • Georgios Koufoudakis
 • Emilia Kougkoulou (DBLab)
 • Ekaterini Potika (CoReLab)
 • Petros Potikas (CoReLab)
 • Georgios Siolas (ISLab)
 • Zafiria Skini (MicroLab)
 • Theodora Souliou (CoReLab)
 • Konstantinos Tzamaloukas (DBLab)